شما اینجا هستید: صفحه اصلی ایده های تجاریامپراتور كارآفريني

امپراتور كارآفريني

امپراتور كارآفريني

منبع: سايت آفتاب

بيشتر افرادي كه براي طرح ايده هاي كارآفريني خود در برنامه تلويزيوني لانه اژدها حضور يافته و موفق به جلب سرمايه گذار مي شوند، طوري رفتار مي كنند كه گويي در يك رقابت نفس گير به پيروزي رسيده اند.

 

آنها بعد از شنيدن نظر موافق يك سرمايه گذار براي سرمايه گذاري در كسب و كارشان نفسي به آسودگي مي كشند و به خود مي گويند: به مراد دلم رسيدم و ديگر نيازي به تلاش و تقلاي بيشتر ندارم. چون پول لازم را براي كسب و كار خود پيدا كردم و راهم به سوي موفقيت هموار شده است، اما اين كارآفرينان خوش خيال هم بايد بدانند كه مشكلات آنها تازه شروع شده است. يعني اگر كار آنها را به شركت در يك مسابقه ورزشي تشبيه كنيم، آنها بايد بدانند كه تازه از نخستين مانع عبور كرده اند و در صورتي كه بتوانند روي كار خود تمركز كرده و ماموريت هاي شش گانه اي را كه شرح مابقي آنها در پي خواهد آمد، به درستي انجام دهند، طعم شيرين موفقيت را خواهند چشيد.

 

درست مثل ورزشكاران شركت كننده در بازي هاي المپيك كه از مدت ها قبل از شروع بازي ها، تمرين هاي سخت و طاقت فرسايي را با هدف درخشش در ميدان مسابقات و كسب عنوان هاي قهرماني انجام مي دهند. آنها همه هوش و حواس خود را بر روي هدف كسب پيروزي در بازي هاي المپيك متمركز و از برنامه غذايي بسيار دقيقي كه به وسيله كارشناسان برجسته تغذيه تهيه مي شود، پيروي مي كنند. در رژيم غذايي پيش از بازي هاي ورزشكاران المپيك از هر ماده غذايي به اندازه ضروري وجود دارد و در هر روز چندين ساعت به تمرين و شبيه سازي دقيق صحنه زورآزمايي در بازي ها مي پردازند؛ به طوري كه جزئي ترين موضوعات مربوط به هر مسابقه ملكه ذهنشان مي شود. به عبارت ديگر آنها علاوه بر كسب آمادگي كامل جسمي، تصوير كاملا روشني را از ابتدا تا انتهاي مسابقات در ذهن خود ترسيم مي كنند، به طوري كه هيچ نكته مبهمي در ارتباط با رقابت سختي كه در پيش دارند، براي آنها باقي نمي ماند.

 

شما هم كه در مقام يك كارآفرين براي راه اندازي كسب و كاري جديد آماده شده ايد بايد عقبه اي شبيه به ورزشكاران شركت كننده در بازي هاي المپيك داشته باشيد؛ يعني بايد علاوه بر پيش بيني و آماده سازي تمامي مقدمات لازم، تمام هوش و حواس خود را روي كسب و كارتان متمركز و با عزم و جزم خلل ناپذير به سوي هدف مورد نظر حركت كنيد و ترس و وحشتي هم از خطرهاي احتمالي پيش رو نداشته باشيد.

 

 

هفته اي 70 ساعت كار

 

اما فراموش نكنيد به همان اندازه كه چگونگي تهيه مقدمات يك كسب و كار در تضمين موفقيت هر كارآفرين موثر است، شيوه عمل و اقدام او بعد از راه اندازي كسب و كار نيز در شكست يا موفقيت او موثر خواهد بود يعني بايد ميان مقدمه چيني ها و مديريت و پيشبرد يك كسب و كار تناسب و هماهنگي لازم وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر شما مقدمات لازم براي كسب و كار خود را از هر جهت فراهم نساخته باشيد، حتي در صورت عرضه يك محصول ممتاز به بازار، شانس موفقيت شما در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

 

عكس اين موضوع هم مي تواند صحت داشته باشد؛ يعني چنانچه مقدمات كسب و كاري از هر جهت و بي هيچ عيب و نقصي آماده شده باشد، اما كارآفرين نتواند در مرحله اجرا كسب و كار را به خوبي مديريت كند، نتايج حاصله ممكن است چندان قرين موفقيت نباشد؛ بنابراين كارآفرين براي كسب موفقيت و نتيجه گيري از زحماتي كه براي تهيه مقدمات كسب و كار خود كشيده است، بايد تمام توش و توان فكري و جسمي خود را به كار اندازد و به خود القا كند و بقبولاند كه كسب موفقيت براي او يك سرنوشت محتوم است.

 

خود من از نخستين روزي كه در سنين نوجواني پا به عرصه كارآفريني گذاشتم و اقدام به چاپ و توزيع برگه هاي تبليغاتي مربوط به آكادمي تنيس خود كردم تا به امروز كه مالك يك امپراتوري كارآفرين هستم، همواره پيرو مكتب دل سپردگي حداكثري به كار و تمركز و مسووليت پذيري بوده ام. من هر روز از لحظه اي كه خانه را ترك مي كنم و تا لحظه اي كه بعد از يك روز كار و تلاش، به خانه بازمي گردم خود را به كار و مسووليتي كه بر عهده گرفته ام، متعهد و دل سپرده مي دانم.

 

من در هر هفته به طور ميانگين 70 ساعت كار مي كنم و چون دل سپرده كارم هستم، از اين همه كار كردن به شدت لذت مي برم. اين راه و رسم زندگي همه كارآفرينان بزرگ و موفق و راز بزرگ موفقيت هاي آنها است.

 

آنها سه عنصر تلاش مستمر، تعهد و دل سپردگي به كار و درست عمل كردن را سرلوحه كار خود قرار داده اند. البته من هميشه به جز در مواقعي كه موضوع و مساله اي اضطراري و ضرب الاجلي در ميان بوده، از تعطيلات آخر هفته ام استفاده كرده ام. من روزهاي تعطيل آخر هفته را اغلب در منزل و در جمع خانواده مي گذرانم و ناهار را با آنها صرف مي كنم و شب ها با دوستان و آشنايان نزديك براي صرف شام بيرون مي روم. يعني نوعي موازنه ميان كار و خانواده و تفريح و استراحت برقرار كرده و اجازه نداده ام كه هر كدام به حريم ديگري تجاوز كند. اگر چنين موازنه اي را ميان كار و زندگي خانوادگي خود برقرار نمي كردم، از انرژي لازم و روحيه قوي براي تداوم بخشيدن به موفقيت هاي خود برخوردار نمي شدم.

 

امروز كه چند دهه از ورود من به عرصه كسب و كار مي گذرد، به دليل برنامه هايي كه در چند شبكه تلويزيوني دارم، گرفتارتر از سال هاي شروع كارآفريني هستم، اما همچنان با نشاط و سرزندگي به فعاليت هايم ادامه مي دهم. دليل آن هم، همان طور كه پيشتر گفتم يكي احساس تعهد و دل سپردگي شديد به كار و ديگري برقراري موازنه ميان كار و زندگي شخصي و خانوادگي است. من در روزهاي كاري هفته ساعت 6 صبح از خواب برمي خيزم و ساعت 7 خانه را به سوي استوديوي تلويزيوني براي اجراي برنامه ترك مي كنم و راس ساعت 9 صبح به دنياي كسب و كار خود بازمي گردم.