شما اینجا هستید: صفحه اصلی rss

منطقه طلایی مدیریت

مرجع کامل مدیریت ، بازاریابی،اقتصادو کسب و کار
 1. اصول و مبانی مدیریت جهادی

   

  منبع:مدیریار

  مهدی یاراحمدی خراسانی

  اصول و مبانی مدیریت جهادی
  عبدالحجت حق جو -سعیده جعفری راد

  چکیده:یکی از مسائلی مهمی که در بحث مدیریت به صورت عمومی مطرح است، اصول و مبانی آن می باشد. با توجه به اینکه در این دوران مدیریت، جزء مقولات اضافه به شمار می آید، لازم است نسبت به قید همراهش تعریف و حیطه بندی شده تا بتوان با در نظر گرفتن این مقدمات، به صورت تاثیرگذار و مفید، اجرایی شود. ضرورت تببین مدیریت با توجه به وصف اضافه ی آن، بخاطر اقتضای خاصی است که آن وصف تلفیق شده با مدیریت به آن احتیاج دارد. یکی از این اوصاف اضافی بحث جهاد یا به تعبیری دیگر مدیریت جهادی است. باید توجه داشت که اسلام در مورد جهاد و مبارزه آموزه های فراوانی دارد  که این معارف، قابلیت تسری از حیطه ی نظامی به سایر بسترهای ارتباطی داخلی و بین المللی را دارند. بنابراین در این نوشتار ابتدا به یکسری اصول مدیریتی مرتبط با بحث به صورت عمومی پرداخته و سپس الزامات و مبانی جهاد و تاثیر آن را در مدیریت بررسی می کنیم.

 2. چارچوبی برای طراحی و اجرای سیستم های مدیریت دانش از جنبه عوامل کلیدی

  چکیده: هدف از این نوشتار مطالعه و بررسی روند پیاده سازی سیستم جامع مدیریت دانش در سه سازمان وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران، شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی و مدیریت شهری مشهد است. در این تحقیق سعی شده است با تجزیه و تحلیل سه سازمان فوق که بااشتراک گذاری، مدیریت دانش را اجرا نموده اند، راهکار کلی و پیشنهاداتی با تکیه بر هشت فاکتور دلایل بکارگیری، اهداف، دامنه کاربرد، سازماندهی، روش کار، تکنولوژی، دستاوردها، مشکلات و محدودیتها در سازمانها شناسایی و ارائه گردد.

   تحقیق حاضر در راستای این امر صورت گرفته تا مسئولان سازمانها و نهادهای خدماتی را نسبت به اهمیت مدیریت دانش در فرایندهای سازمانی و نقش موثر آن در تولید دانش، آگاه سازد و با ارائه راهکارهایی مسئولان را در اجرای بهتر مدیریت دانش یاری رساند. در این پژوهش جامعه آماری و نمونه های آماری همان سه سازمان مذکور می باشد. در این پژوهش ابتدا به مطالعه و بررسی پیاده سازی سیستم جامع مدیریت دانش در وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است، که از دو مدل پایه های ساختمان دانش و " نوناکو و تاکوچی" استفاده شده است. در این سازمان علاوه بر دو مدل فوق متدولوژی انگیزشی، ارائه پاداش و امتیازدهی نیز نقش مهمی در افزایش کارایی سیستم داشته است.تغییر در ساختار شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی و جداشدن گروهی از همکاران در این سازمان از یک سو و از سوی دیگر، مدیریت شرکت با آرزوی داشتن شرکت پویا و متعالی و با اعتماد قلبی به اینکه بزرگترین سرمایه سازمان، سرمایه انسانی است، برآن شد تا سیستم جامع مدیریت دانش را در سازمان نهادینه کند و شعار خود را « اندوختن آنچه می دانیم» قرار دهد.

 3. اقدامات اساسي مالزي در بهبود نظام مديريت اداري كشور

  اقدامات اساسي مالزي در بهبود نظام مديريت اداري كشور
  و مبارزه با فساد اداري

   

  چكيده مقاله: كشور مالزي در سالهاي اخير در زمينه هاي مختلف تحولات فراوان داشته و به پيشرفت‌هاي قابل توجهي دست يافته است. بخش اعظم اين پيشرفتها نتيجه مقابله اساسي با فساد اداري بوده است.

   

  برنامه هاي مبارزه با فساد در مالزي به اختصار عبارت است از:

  1 ـ چشم انداز 2020: ديدگاهي است كه توسعه كشور مالزي بر پايه آن هدايت مي شود و توسعه اقتصادي را همراه با توسعه عدالت اجتماعي و ثبات سياسي در بر مي گيرد.

  2 ـ تشكيل كميته يكپارچگي مديريت اداري دولت مالزي: آژانس ضد فساد، راهبردي را تحت عنوان «دورنما و مأموريت آژانس ضد فساد»براي تحقق طرح 2020 به دولت ارايه كرد كه به تصويب و تشكيل كميته يكپارچگي منجر شد كه هدف آن حل ضعف هاي مديريت و خدمات عمومي هماهنگ و برخورد با سوء استفاده از موقعيت هاي سازماني بود.

 4. نظام مدیریت کشور و مدیریت بر مبنای هدف

  منبع مدیر یار

  مهدی یاراحمدی خراسانی

   

  از مشکلات امروزي نظام مديريتي کشور در بعد برنامه ريزي، مي توان عدم وجود ارتباط ارگانيک و هدفمند بين اهداف استراتژيک و اهداف عملياتي سازمانها را مطرح نمود. فقدان اين ارتباط سبب گرديده که ارتباطي بين اقداماتي که در سطوح پائين سازمان که در واقع نزديک به قاعده هرم سازماني است با اهداف رأس هرم سازماني وجود نداشته باشد و يا اگر ارتباطي محسوس باشد اين ارتباط کمرنگ باشد.  با توجه به اين موضوع، قطعا کارشناسان سازمان نيز از نقش خويش در تحقق اهداف سازماني غافل مانده و جايگاه خود را در دستيابي به اهداف نمي دانند. مضاف بر اين موارد عدم معيارهاي مشخص و قابل اندازه گيري براي ارزيابي ميزان تحقق اهداف سازماني و پيچيدگي اهداف استراتژيک ، معضلات ديگري را براي مديريت برنامه ها و اهداف کلان ايجاد کرده است. به منظور ارزيابي ميزان تحقق اهداف سازماني و رفع موانع مذکور نياز به سيستم و يا روشي هست که بتوان اهداف را کمي نمود و در اين راستا مي توان با بهره گيري از سيستم مديريت پروژهPMS)) و مديريت استراتژيک، مديريت را کارامد نمود.

 5. ارزیابی عوامل تاثیرگذار برارتقاء سلامت اداری دردانشگاه علوم پزشکی قزوین

   چکیده: درعصر حاضرمنابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می دهد و توجه به کارکنان یکی از ابزارهای موثر برای افزایش بهره وری و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است. از طرف دیگر ضرورت توجه به سلامت اداری در سازمانها مي تواند نقش به سزايي در تخصيص مطلوب منابع، افزايش سرمايه گذاري، اشتغال و رفاه عمومي داشته باشد و موجب استحكام پايه هاي حكومت در جامعه شود.


  در این مقاله سعی شده است، شناسایی مهم ترین فاکتورهای موثر بر ارتقاء سلامت اداری در دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین مورد بررسی قرار گیرد.فرضیات این پژوهش بر مبنای متغیرهای تحقیق(آموزش، ساختار سازمان ،فرهنگ و اصل شایسته سالاری) بر اساس روش توصیفی از شاخه پیمایشی پس از جمع آوری اطلاعات در چارچوب نظری بررسی شده است. نمونه آماری این تحقیق 105 نفر از مدیران و کارکنان سازمان های مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی در استان قزوین خواهد بود. بعد از جمع آوری و تلخیص داده ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای و آزمون ضریب رگرسیون در سطح خطای 5 درصد مشاهد شد منظر رعایت اصل شایسته سالاری بالاترین اهمیت را در ارتقاء سلامت اداری دارد.